Надпись:        АФ у формі ТОВ "Сумикооп-аудит"

         Комплексна допомога для вашого бізнесу

НАША МЕТА – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІХУ ВАШОГО БІЗНЕСУ !

  АФ у формі ТОВ «Сумикооп-аудит» має досвід та пропонує наступні послуги:

 

1. Аудиторські послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Послуги з оподатковування.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Послуги з бухгалтерського

обліку.

 

 

 

 

4. Інші послуги.

 

 

 

 

Щодо будь яких питань, звертайтеся будь ласка до директора Макаренка Сергія Миколайовича, тел. (0542) 22-70-00,

E-mail: sumy@koopaudit.sumy.ua. Задати питання?

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності відповідно до міжнародних   стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і національних стандартів.

 

1.2. Оглядові перевірки історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

 

1.3. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

 

1.4. Підготовка фінансової інформації.

 

1.5. Здійснення  на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності.

 

1.6. Перевірка прогнозної фінансової інформації.

 

1.7. Перевірка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.).

 

1.8. Перевірка надійності системи бухгалтерського обліку.

 

1.9. Перевірка відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства.

 

1.10. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

 

- обрання облікової політики;

 

- встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

 

- організація бухгалтерського обліку;

 

- консолідація фінансової звітності;

 

- трансформація фінансової звітності, складеної за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ.

 

 

 

2.1. Вибір системи оподаткування.

 

2.2. Оптимізація податкових ризиків.

 

2.3. Аналіз та моделювання податкових наслідків господарських операцій.

 

2.4. Оскарження податкових рішень, представництво інтересів платника в органах податкової служби.

 

2.5. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

 

 

 

 

3.1. Складання та подання фінансових звітів.

 

3.2. Складання та подання податкових декларацій та звітів.

 

3.3. Відновлення бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

4.1. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в

 

державних органах, організаціях або в суді.

Copyright © 1999-2020 АФ ТОВ «Сумикооп-аудит»